Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij s en vergelijkbare technieken. Met de s volgen wij en derde partijen uw internetgedrag op onze website. Hiermee tonen we advertenties op basis van uw interesses en kunt u informatie delen via social media. Als u verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees ons privacybeleid
Ik begrijp het

Privacybeleid

Privacy en Cookie Policy Tvorba Webu e-Vision


De vennootschap Dermatheek BVBA, met maatschappelijke zetel te Massenhovensesteenweg 18, 2520 Broechem, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0441 223 009 (hierna “Tvorba Webu e-Vision”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website van Tvorba Webu e-Vision.com.Tvorba Webu e-Vision leeft  als  Belgische  vennootschap  de Belgische  ‘Wet  van  8  december  1992  tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.  Daarnaast respecteert Tvorba Webu e-Vision ook de algemene verordening gegevensbescherming.


Pieter-Jan Van Hoof is de Functionaris Gegevensbescherming van Tvorba Webu e-Vision.com. Hij is te bereiken via [email protected] Webu e-Vision


Contactgegevens:
www.Tvorba Webu e-Vision/a>
Antwerpseweg 81 b
2440 Geel
België
+32 (0)14 58 87 44
    
Persoonsgegevens die wij verwerken

Tvorba Webu e-Vision.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
Persoonsgegevens die verzameld worden:

 • De gegevens die u ons meedeelt:
  • In het aanmeldingsformulier op de website.
 • De gegevens die automatisch worden verzameld:
  • Bepaalde gegevens worden verzameld via s: zie onderaan in dit document voor onze policy. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in s opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Tvorba Webu e-Vision en uitsluitend gedurende uw bezoek aan de website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.
 • De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld.
  • In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Tvorba Webu e-Vision dat zij de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.
 •  Algemene doeleinden
 • Direct marketing en mededeling aan derden
 • Ernstige overtredingen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan met ons op via [email protected] Webu e-Vision dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken?

De gegevens die voor de algemene doeleinden verzameld worden zijn noodzakelijk voor de werking van Tvorba Webu e-Vision.
Uw persoonsgegevens worden verzameld om:
·    U de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren;
·   Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;
·   Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
·    De technische administratie van de website te beheren;
·   Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Tvorba Webu e-Vision hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij uw aanmelding.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan
[email protected].
Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming


Tvorba Webu e-Vision.com neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tvorba Webu e-Vision.com) in tussenkomst.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren?

Tvorba Webu e-Vision.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Categorie
Bewaartermijn
Reden
Identificatie
Zolang noodzakelijk
Noodzakelijk voor verwerking order
Adresgegevens
Zolang noodzakelijk
Noodzakelijk voor verwerking order
Verzendadres bestelling
Zolang noodzakelijk
Noodzakelijk voor verwerking order
Contactgegevens
Zolang noodzakelijk
Noodzakelijk voor verwerking order
Bestelhistoriek
Zolang noodzakelijk
Klantendienst
E-mailadres
Zolang noodzakelijk
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden

Tvorba Webu e-Vision.com deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. Tvorba Webu e-Vision.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Tvorba Webu e-Vision.com uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Categorie
Naam
Jurisdictie
Doel
Gegevens
Bewerker
PostNL
Nederland
Verzending
Afleveradres + geadresseerde
Bewerker
Bpost
België
Verzending
Afleveradres + geadresseerde
Bewerker
Ingenico
Frankrijk
Online betalen
Gespendeerde bedrag + gegevens + afleveradres + bestelling
Bewerker
PayPal
United States
Online betalen
Gespendeerde bedrag + gegevens + afleveradres
Bewerker
AfterPay
Nederland
Online betalen
Gespendeerde bedrag + gegevens + afleveradres
Bewerker
Mailchimp
United States
Marketing
E-mailadressen + naam
Bewerker
A&T Partners
België
Boekhouding
Facturen + facturatiegegevens klanten en leveranciers
Verantwoordelijke
BTW
België
BTW
Facturen en facturatiegegevens
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Tvorba Webu e-Vision.com gebruikt functionele, analytische en tracking s. Een is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tvorba Webu e-Vision.com gebruikt s met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze s worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we s die uw surfgedrag bijhouden zodat we u op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze s en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor s door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen s meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie onderstaande link voor extra toelichting: https://veiliginternetten.nl/t...
Op onze website worden ook s geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
  
Naam
Functie
Bewaartermijn
XSRF-TOKEN
 
token id for application security (functionele )
 
1 uur
optiphar-note
 
tracks if the application note is shown (functionele )
/
optiphar_loc
 
tracks the selected language of the user (functionele )
/
optiphar_sess
 
tracks the current application session (functionele )
3 uur
_ga
 
Google analytics (analytische )
2 jaar
_gid
 
Google analytics (analytische )
72 uur
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tvorba Webu e-Vision.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over dewelke wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Webu e-Vision Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is aangevraagd, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Tvorba Webu e-Vision.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de privacycommissie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tvorba Webu e-Vision.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan op met onze klantenservice via
Veilig online bestellen
Alle betalingsinformatie wordt geëncrypteerd en verzonden zonder risico door gebruik te maken van een "Secure Sockets Layer" (SSL) protocol.
Ingenico epayments
кломид

камагра

виагра
Tvorba Webu e-Vision, uw online apotheek

Voor advies of hulp, eer ons

Betaalmogelijkheden
Snelle levering door